Ali Sadat

Ali Sadat

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 31
วันเกิด 1 มิถุนายน

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • เปอร์เซีย | เจ้าของภาษา
  • อังกฤษ | ขั้นสูง
  • อารบิก

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • ฮิบรู | ขั้นต้น
  • โครเอเชีย | ขั้นต้น