Amelia k

Amelia k

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 26
วันเกิด 29 กุมภาพันธ์

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) | เจ้าของภาษา
  • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) | ขั้นปานกลาง
  • ญี่ปุ่น | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา