Ana Puianu

Ana Puianu

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 26

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • โรมาเนีย | เจ้าของภาษา
  • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) | ขั้นปานกลาง
  • เยอรมัน (เยอรมนี) | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา