Anastasia Konobrodska

Anastasia Konobrodska

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 25
วันเกิด 2 กันยายน

เกี่ยวกับฉัน

Ukrainian, wishing to study abroad. Preferably in the Netherlands.

ภาษา

ฉันพูดภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา