Berk Artun

Berk Artun

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 25
วันเกิด 1 กุมภาพันธ์

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • ตุรกี (ตุรกี) | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) | ขั้นปานกลาง
  • กรีก (กรีก) | ขั้นต้น