BRYAN PEGUERO

BRYAN PEGUERO

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 32
วันเกิด 8 กุมภาพันธ์

เกี่ยวกับฉัน

I have 27 years old and my native language is spanish. I m very interested in learn finish and if somebody want to exchange words, every help will be apreciated.

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • สเปน (สาธารณรัฐโดมินิกัน) | เจ้าของภาษา
  • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) | ขั้นสูง
  • คาตาลัน | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา