Chousein Kara ivrachim

Chousein Kara ivrachim

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 27
วันเกิด 2 เมษายน

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • กรีก (กรีก) | เจ้าของภาษา
  • ตุรกี (ตุรกี) | ขั้นสูง

ฉันกำลังเรียนภาษา