Christelle-Vox Cecchinel

Christelle-Vox Cecchinel

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 43
วันเกิด 23 มีนาคม

เกี่ยวกับฉัน

I try to learn Finnish in order to establish contacts with Finnish Metalheads \m/

j'essaye d'apprendre le finnois dans le but de créer des contacts avec des Metalheads finlandais \m/

ภาษา

ฉันพูดภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา