Christine karma Laviet

Christine karma Laviet

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 18
วันเกิด 20 กุมภาพันธ์

ภาษา

ฉันพูดภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา