David Lindon

David Lindon

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 35
วันเกิด 26 กันยายน

ภาษา

ฉันพูดภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • โพแลนด์ | ขั้นปานกลาง
  • ลัตเวีย | ขั้นต้น
  • สโลวัก | ขั้นต้น