Dejana Rakič

Dejana Rakič

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 24
วันเกิด 2 พฤษภาคม

เกี่ยวกับฉัน

Hallo, my name is Dejana. I'm 23 year old. I study history and communication science.

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • โครเอเชีย | เจ้าของภาษา
  • เซอร์เบีย | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา