Denisa Ščiglová

Denisa Ščiglová

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 17
วันเกิด 2 สิงหาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • เช็ก | เจ้าของภาษา
  • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) | ขั้นสูง
  • สโลวัก | ขั้นสูง
  • เยอรมัน | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา