Dinh Nghiem Hung VU

Dinh Nghiem Hung VU

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด 6 กันยายน

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • เวียดนาม | เจ้าของภาษา
  • อังกฤษ | ขั้นสูง

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • โรมาเนีย | ขั้นต้น