Dionisia Nikolopoulou

Dionisia Nikolopoulou

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 53
วันเกิด 22 มีนาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • กรีก (กรีก) | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา