Dr joung Lee

Dr joung Lee

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 47
วันเกิด 26 ตุลาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) | ขั้นสูง
  • เกาหลี

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • เกาหลี | ขั้นต้น