Elīna Tuļika

Elīna Tuļika

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 26
วันเกิด 21 เมษายน

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • ลัตเวีย | เจ้าของภาษา
  • รัสเซีย | ขั้นปานกลาง
  • กรีก (กรีก) | ขั้นต้น

ฉันกำลังเรียนภาษา