Frank Jr Abegenle

Frank Jr Abegenle

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 27
วันเกิด 25 ธันวาคม

เกี่ยวกับฉัน

નમસ્તે, હું Frank Jr. છું.

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • คุชราต | เจ้าของภาษา
  • ฮินดี | ขั้นสูง
  • มราฐี | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา