Hakim Aberkane

Hakim Aberkane

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 34
วันเกิด 16 สิงหาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • อารบิก (แอลจีเรีย) | เจ้าของภาษา
  • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) | ขั้นสูง
  • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา