Hamza Mire

Hamza Mire

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 21
วันเกิด 3 พฤศจิกายน

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • ฝรั่งเศส (สวิตเซอร์แลนด์) | เจ้าของภาษา
  • โซมาลี | ขั้นสูง

ฉันกำลังเรียนภาษา