Hardik Dungarani

Hardik Dungarani

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 23
วันเกิด 10 สิงหาคม

เกี่ยวกับฉัน

hardik Patel

M.Sc Industrial Chemistry

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • คุชราต | เจ้าของภาษา
  • ฮินดี | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา