Helena Zengő

Helena Zengő

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 65

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • สโลวัก | เจ้าของภาษา
  • เซอร์เบีย | ขั้นสูง
  • รัสเซีย | ขั้นสูง
  • อังกฤษ | ขั้นสูง
  • ฮังการี | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา