hiba osman

hiba osman

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 36
วันเกิด 30 เมษายน

เกี่ยวกับฉัน

안녕하세요~

저는 히바 예요 .

거의 피렌체 사람 이에요 ㅋㅋㅋ 왜야면 소말리아도있어요 ㅎㅎㅎ

도와드릴게요~~^^

ภาษา

ฉันพูดภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) | ขั้นปานกลาง
  • เกาหลี | ขั้นต้น