Izzat Ibrahim

Izzat Ibrahim

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 20
วันเกิด 27 พฤษภาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • อินโดนีเซีย | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) | ขั้นต้น
  • เกาหลี | ขั้นต้น