izzati syahida

izzati syahida

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 18
วันเกิด 31 กรกฎาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • อินโดนีเซีย | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) | ขั้นปานกลาง
  • อารบิก (ซาอุดีอาระเบีย) | ขั้นปานกลาง
  • ญี่ปุ่น | ขั้นต้น
  • เกาหลี | ขั้นต้น
  • จีน (จีน) | ขั้นต้น