James PARK

James PARK

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 37
วันเกิด 19 มีนาคม

เกี่ยวกับฉัน

^^ I like learning new languages.

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • เกาหลี | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา