Joy Lu

Joy Lu

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 24
วันเกิด 26 พฤษภาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • เวียดนาม | เจ้าของภาษา
  • ลาว | ขั้นต้น

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • อังกฤษ | ขั้นต้น
  • ญี่ปุ่น | ขั้นต้น
  • ไทย | ขั้นต้น