Laura Sofia Rendeková

Laura Sofia Rendeková

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 17
วันเกิด 10 ธันวาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • สโลวัก | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา