Magdalena Krukowska

Magdalena Krukowska

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 22

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • โพแลนด์ | เจ้าของภาษา
  • นอร์เวย์ (บ็อกมัล) | ขั้นสูง
  • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) | ขั้นปานกลาง
  • นอร์เวย์ (นีนอส์ก) | ขั้นต้น

ฉันกำลังเรียนภาษา