Mai Le

Mai Le

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 29

เกี่ยวกับฉัน

Quan niệm sống của tôi là: "sống đơn giản cho đời thanh thản", phương châm sống của tôi là: "làm việc đúng đắn thì không bao giờ sợ sai".

Con người vẫn luôn tìm cách khám phá thế giới bên ngoài và cả bên trong chúng ta, có rất nhiều phương cách nhưng công cụ tốt nhất chính là ngôn ngữ. Tôi yêu thích ngôn ngữ, tôi yêu thích văn hoá, tôi yêu thích truyền thống,...tôi yêu thích cách chúng ta cho nhau biết và hiểu về nhau, về văn hoá cùng truyền thống của nhau... Hãy nói và chỉ cho tôi nghe về ngôn ngữ của bạn, hay chúng ta sẽ cùng nhau học một ngôn ngữ nào đó... xin cảm ơn bạn!

Humans have always sought to explore the world outside and inside us, there are many ways, but the best tool is language. I love the language and I love the culture. Please, tell me about your native language, your native culture, or we can learn together another language which we like...Thank you!

(I apologize for not being word-perfect in English, my English is improving.)

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • เวียดนาม | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • อังกฤษ | ขั้นปานกลาง
  • ไทย | ขั้นต้น
  • จีน | ขั้นต้น