michael alexander hamoui

michael alexander hamoui

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 34
วันเกิด 22 สิงหาคม

เกี่ยวกับฉัน

micheal alexander Hamoui

Vaticano a Santa Sede

Speciale come l'interprete e Papa Francesco, portavoce della Chiesa cattolica, il Vaticano · Roma, Italia

ภาษา

ฉันพูดภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา