_Negin RM

_Negin RM

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 22
วันเกิด 4 พฤศจิกายน

เกี่ยวกับฉัน

Hi everyone 🙂 . I'm Negin . I'm 19 YO . I wanna improve my English language . I like to learn Dutch and Turkish too 🙃 . HEJA BVB 💛💛💛

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • เปอร์เซีย | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) | ขั้นปานกลาง
  • เยอรมัน (เยอรมนี) | ขั้นต้น
  • ตุรกี (ตุรกี) | ขั้นต้น