New success

New success

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 26
วันเกิด 1 พฤษภาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • จีน (จีน) | เจ้าของภาษา
  • เกาหลี | เจ้าของภาษา
  • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) | ขั้นสูง

ฉันกำลังเรียนภาษา