Petr Šlechta

Petr Šlechta

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 28
วันเกิด 27 กุมภาพันธ์

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • เช็ก | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • อังกฤษ | ขั้นปานกลาง
  • ญี่ปุ่น | ขั้นต้น