Róbert Anyalai

Róbert Anyalai

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 42
วันเกิด 9 เมษายน

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • สโลวัก | เจ้าของภาษา
  • โพแลนด์ | เจ้าของภาษา
  • ฮังการี | ขั้นสูง
  • รัสเซีย | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา