Richard Kareš

Richard Kareš

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 20
วันเกิด 18 พฤษภาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • เช็ก | เจ้าของภาษา
  • เซอร์เบีย | ขั้นสูง
  • รัสเซีย | ขั้นสูง
  • โพแลนด์ | ขั้นสูง
  • อังกฤษ (ไอร์แลนด์) | ขั้นปานกลาง
  • เยอรมัน (ออสเตรีย) | ขั้นปานกลาง
  • ลิธัวเนีย | ขั้นต้น

ฉันกำลังเรียนภาษา