Ricky Leng

Ricky Leng

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 23
วันเกิด 4 พฤษภาคม

เกี่ยวกับฉัน

^^

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • ไทย | เจ้าของภาษา
  • เวียดนาม | เจ้าของภาษา
  • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา