Sanjay Dubey

Sanjay Dubey

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 20
วันเกิด 26 เมษายน

เกี่ยวกับฉัน

I am a student

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • ฮินดี | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • จีน (สิงคโปร์) | ขั้นต้น