Soňa Cenknerová

Soňa Cenknerová

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 17
วันเกิด 24 เมษายน

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • เช็ก | เจ้าของภาษา
  • อังกฤษ | ขั้นสูง
  • สโลวัก | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา