Tuấn Nguyễn Hữu

Tuấn Nguyễn Hữu

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 30
วันเกิด 25 กันยายน

เกี่ยวกับฉัน

Nguyễn Hữu Tuấn - 25/09/1989

tình trạng: đang độc thân

nghề nghiệp: trang trí nội thất

sở thích: bóng đá, guitar, võ thuật..

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • เวียดนาม | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • โรมาเนีย | ขั้นต้น