Vivek Rabadiya

Vivek Rabadiya

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 22
วันเกิด 2 ตุลาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • คุชราต | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) | ขั้นต้น
  • ฟิลิปปินส์ | ขั้นต้น