Wasie Nanthabut

Wasie Nanthabut

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 18
วันเกิด 17 พฤษภาคม

เกี่ยวกับฉัน

เคนเรียนที่ โรงเรียนบ้านคลองเคียนและโรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล.....

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • ไทย | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • อารบิก | ขั้นต้น
  • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) | ขั้นต้น
  • มาเลย์ | ขั้นต้น