West Mark

West Mark

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด 20 กันยายน

ภาษา

ฉันพูดภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • เกาหลี | เจ้าของภาษา
  • จีน (ฮ่องกง) | ขั้นสูง
  • ฮิบรู | ขั้นปานกลาง