Zelda Lee

Zelda Lee

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 20
วันเกิด 11 มีนาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • เวียดนาม | เจ้าของภาษา
  • จีน (จีน) | ขั้นสูง
  • กวางตุ้ง | ขั้นสูง
  • จีน (ไต้หวัน) | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา