ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษาสวีเดน

nordทิศเหนือ
nordostทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ostทิศตะวันออก
sydostทิศตะวันออกเฉียงใต้
sydทิศใต้
sydvästทิศตะวันตกเฉียงใต้
västทิศตะวันตก
nordvästทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คำอื่นที่มีประโยชน์

kartaแผนที่
kompassเข็มทิศ
att läsa av en kompassอ่านเข็มทิศ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาสวีเดนทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง