ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษาสวีเดน

nordทิศเหนือ
nordostทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ostทิศตะวันออก
sydostทิศตะวันออกเฉียงใต้
sydทิศใต้
sydvästทิศตะวันตกเฉียงใต้
västเสื้อกั๊กผู้ชาย
nordvästทิศตะวันตกเฉียงเหนือ