ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษาสเปน

norteทิศเหนือ
noresteทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
esteทิศตะวันออก
sudesteทิศตะวันออกเฉียงใต้
surทิศใต้
sudoesteทิศตะวันตกเฉียงใต้
oesteทิศตะวันตก
noroesteทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คำอื่นที่มีประโยชน์

mapaแผนที่
brújulaเข็มทิศ
consultar la brújulaอ่านเข็มทิศ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาสเปนทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง