ประเทศและสัญชาติ

เรียนรู้คำเรียกชื่อประเทศและสัญชาติต่างๆ ในภาษาสเปน

de dónde eres?
de dónde es usted?

ประเทศ

soy de ...
Inglaterra
Reino Unido
Gran Bretaña
Estados Unidos
Canada
Australia
Nueva Zelanda
Francia
España
Portugal
Alemania
Holanda
Italia
Grecia
Suecia
Noruega
Dinamarca
Islandia
Estonia
Letonia
Lituania
Rusia
Polonia
Finlandia
Japón
China
India
Egipto
Turquía