วันต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์

เรียนรู้วันต่างๆ ในสัปดาห์เป็นภาษาสเปน โปรดทราบว่าวันเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

¿Qué día es hoy?วันนี้วันอะไร
lunesวันจันทร์
martesวันอังคาร
miércolesวันพุธ
juevesวันพฤหัสบดี
viernesวันศุกร์
sábadoวันเสาร์
domingoวันอาทิตย์
el lunesในวันจันทร์
el martesในวันอังคาร
el miércolesในวันพุธ
el juevesในวันพฤหัสบดี
el viernesในวันศุกร์
el sábadoในวันเสาร์
el domingoในวันอาทิตย์
cada lunesทุกวันจันทร์
cada martesทุกวันอังคาร
cada miércolesทุกวันพุธ
cada juevesทุกวันพฤหัสบดี
cada viernesทุกวันศุกร์
cada sábadoทุกวันเสาร์
cada domingoทุกวันอาทิตย์
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาสเปนทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง