การเดินทาง

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาสเปนที่มีประโยชน์เวลาเดินทางท่องเที่ยวในแบบต่างๆ

¿donde está ...?
la estación de autobuses
el aeropuerto
la estación de trenes
la estación de ferrocarril
¿donde puedo coger un taxi?ฉันจะหาแท็กซี่ได้ที่ไหน
el autobúsรถประจำทาง
el avión
el trenรถไฟ
el barco
el bote
el ferryเรือข้ามฟาก
el taxiแท็กซี่
el cocheรถยนต์
la bicicleta
en autobúsทางรถประจำทาง
en aviónทางเครื่องบิน
en trenทางรถไฟ
en barcoทางเรือ
a pieทางเท้า
izquierda
derechaถูก
a la izquierda
a la derecha
todo recto