การเดินทาง

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาสเปนที่มีประโยชน์เวลาเดินทางท่องเที่ยวในแบบต่างๆ

¿donde está ...?
la estación de autobuses
el aeropuerto
la estación de trenes
la estación de ferrocarril
¿donde puedo coger un taxi?ฉันจะหาแท็กซี่ได้ที่ไหน
el autobúsรถประจำทาง
el avión
el trenรถไฟ
el barco
el bote
el ferryเรือข้ามฟาก
el taxiแท็กซี่
el cocheรถยนต์
la bicicleta
en autobúsทางรถประจำทาง
en aviónทางเครื่องบิน
en trenทางรถไฟ
en barcoทางเรือ
a pieทางเท้า

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน