การใช้โทรศัพท์

มีการใช้วลีในส่วนนี้ทั่วไปในการสนทนาทางโทรศัพท์ เมื่อโทรขอหมายเลขโทรศัพท์และเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ

digame!
si!
¿podría hablar con ...?
¿está ... en casa?
un momento, por favorกรุณารอสักครู่
te paso con él/ella
le paso con él/ella
sí, soy yo
¿quieres dejar un recado?
¿puedo llamarte luego?
¿podría llamarle luego?
creo que se ha equivocado de número
¿cuál es tu número de teléfono?
¿cuál es su número de teléfono?