การใช้โทรศัพท์

มีการใช้วลีในส่วนนี้ทั่วไปในการสนทนาทางโทรศัพท์ เมื่อโทรขอหมายเลขโทรศัพท์และเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ

digame!
si!
¿podría hablar con ...?
¿está ... en casa?
un momento, por favorกรุณารอสักครู่
te paso con él/ella
le paso con él/ella
sí, soy yo
¿quieres dejar un recado?