ที่ที่ทำการไปรษณีย์

วลีภาษาสเปนเหล่านี้จะช่วยคุณได้เวลาไปยังที่ทำการไปรษณีย์ หากคุณต้องซื้อแสตมป์ ส่งจดหมาย หรือใช้บริการอื่นๆ

quisiera un sobre, por favorฉันต้องการซองจดหมาย 1 ซอง
un paquete de sobres, por favorฉันต้องการซองจดหมาย 1 ห่อ
un sello para Inglaterra, por favor
dos sellos para Inglaterra, por favor
¿dònde està el buzòn de correos?ตู้ไปรษณีย์อยู่ที่ไหน